ഇവന്റ്, CTIS, 3JN32.

2021 ലെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സിബിഷൻ തീം മൊബൈൽ ഉപകരണവും അതിന്റെ അനുബന്ധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമാണ് CTIS. KEJA വാടക? 36 ചതുരശ്ര മീറ്റർ ബൂത്ത്.

ബൂത്ത് നമ്പർ: 3JN32, ഹാൾ N3.

നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുമുട്ടാം.


പോസ്റ്റ് സമയം: മെയ് -09-2021